Ахмадын асрамж, хөгжлийн үндэсний төв цэсний мэдээллүүд