ахмадын зориулалттай амралт сувилал цэсний мэдээллүүд